pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie

Wiadomości

 • 23 listopada 2019
 • 29 listopada 2019
 • wyświetleń: 10728

Burmistrz Pszczyny przedstawił raport działań dot. walki ze smogiem

Burmistrz Dariusz Skrobol przedstawił dotychczasowe działania Gminy Pszczyna związane z ograniczaniem niskiej emisji 2017-2022. Zapowiedział również dalszą współpracę z organizacjami związanymi z ochroną środowiska i chęć odejścia gminy od paliw stałych, w tym węgla. Zachęcał również obecnych na sali radnych i urzędników do wspólnego uświadamiania mieszkańców z jakim zagrożeniem - jako mieszkańcy - mamy do czynienia.

Sesja Rady Miejskiej w Pszczynie - 21.11.2019
Burmistrz Pszczyny przedstawił raport działań dot. walki ze smogiem. · fot. Oskar Piecuch / pless.pl


- Działań związanych z ochroną środowiska jest bardzo dużo. Będziemy te działania jeszcze intensyfikować, żeby było czysto - rozpoczął burmistrz, już na na wstępie wskazując kierunek, w jakim gmina zamierza podążać. Wspomniał, że w w ostatnich dniach spotkał się przedstawicielami dwóch organizacji - grupy "Nie dokarmiaj smoga" oraz stowarzyszenia "Czysta Pszczyna", z którymi dalej, wespół z radnymi, chciałby prowadzić dialog i wypracować taki system, by Pszczyna mogła pójść w przyszłości drogą Krakowa, który zdecydował się na wprowadzenie całkowitego zakazu palenia węglem.

Odczytując raport Dariusz Skrobol wskazał na trzy czynniki, które mają negatywny wpływ na powietrze. To: ogrzewanie budynków węglem niskiej jakości, natężenie ruchu samochodów na drodze krajowej nr 1 i ukształtowanie terenu.

Wspomniał, że obecnie gmina przy pomocy straży miejskiej prowadzi inwentaryzację związaną z liczbą i rodzajem kotłów użytkowanych w gospodarstwach na terenie Pszczyny. - Dzisiaj na terenie gminy mamy 11,5 tysiąca gospodarstw (z wyłączeniem budynków wielorodzinnych), które są ogrzewane różnymi źródłami ciepła. Ponad 7 tysięcy domostw posiada kosze na popiół - przedstawił dotychczasowe wyliczenia, sygnalizując, że w ponad 60% domów korzysta się z paliw stałych.

- Mając na uwadze walkę ze smogiem gmina podejmuje szereg działań. Realizowane zadania opieramy na Programie Ograniczania Niskiej Emisji, który zaproponowaliśmy radzie miasta kilka lat temu. Wtedy jeszcze w tym programie, za obopólną zgodą urzędu i rady miasta, zaproponowaliśmy wymianę źródeł ciepła z paliw stałych na paliwa stałe, natomiast przy kolejnych edycjach będę państwa zachęcał do tego, aby ten zaniechać wymianę pieców z węgla na węgiel - powiedział i dodał, że 99% gminy jest obecnie zgazyfikowana i jest bardzo dużo wolnych przyłączy gazowych.

Jak wynika z przygotowanego dokumentu, w ramach programu wymieniono już blisko 650 kotłów i zrealizowano 227 działań związanych z termomodernizacją i dociepleniem budynków.

Zapis przemówienia burmistrza Pszczyny oraz komendanta straży miejskiej:Burmistrz opowiedział także o kontrolach, które prowadzi sześciu upoważnionych do tego strażników miejskich. - Przeprowadzono 1300 kontroli, kilkaset spraw trafiło do ukarania - podsumował. Wspomniał też, że wykorzystywany w tym celu jest dron. - Będziemy razem ze strażą wyłuskiwać te gospodarstwa, które kopcą najbardziej - zapowiedział.

Odniósł się również do coraz częściej pojawiających się wątpliwości dotyczących jakości węgla,który pojawia się u różnego rodzaju sprzedawców. - Jakość paliwa na składach opałowych jest bardzo niska - zwrócił uwagę.

Komunikacja gminna w Pszczynie (przejazd z burmistrzem Dariuszem Skrobolem) - 03.09.2018
Komunikacja gminna w Pszczynie - jej zadaniem jest zmniejszenie ruchu samochodów na terenie miasta. · fot. Oskar Piecuch / pless.pl


Dariusz Skrobol wyliczył także inne przedsięwzięcia, które mają poprawić jakość powietrza. Na liście tej znalazły się między innymi Pszczyńska Komunikacja Gminna, czyli siatka połączeń autobusowych, która ma zmniejszyć natężenie ruchu samochodów w mieście, a także inwestycja w ścieżki rowerowe. Przeprowadzono też wymianę 2,5 tysiąca opraw na latarniach - stare elementy zostały zastąpione nowoczesnymi oprawami ledowymi.

W trosce o najmłodszych gmina zakupiła również ponad 100 oczyszczaczy powietrza, które zostały przekazane placówkom edukacyjnym. - Dziś nie ma przedszkola bez oczyszczacza powietrza - zapewniał podczas sesji burmistrz.

Oczyszczacze powietrza w oddziałach przedszkolnych przy Szkole Podstawowej nr 1 w Pszczynie - 16.02.2018
Oczyszczacze powietrza w oddziałach przedszkolnych przy Szkole Podstawowej nr 1 w Pszczynie · fot. BM / pless.pl


Burmistrz poinformował, że na terenie gminy działa wiele detektorów smogu. - Wprowadziliśmy system czujników, co ma uświadomić mieszkańcom, że smog nie jest produkowany na tej sali, nie jest wytwarzany w urzędzie, tylko smog wytwarzamy sami (mieszkańcy - przyp. red.) - uzasadnił instalację, zwracając się równocześnie do osób obecnych na sali: - Zachęcam również do tego, aby państwo jako radni i jako pracownicy urzędu zwracali uwagę i edukowali swoich sąsiadów, że trujemy się nawzajem.

Pełen raport zawierający dokładne dane przedstawione przez burmistrza znajduje się również poniżej.

Raport smogowy "Działania Gminy Pszczyna związane z ograniczaniem niskiej emisji 2017-2022":

Dane opisowe:Wpływ na stan powietrza w Gminie Pszczyna mają trzy główne czynniki ogrzewanie budynków węglem niskiej jakości, duże natężenie ruchu samochodów oraz ukształtowanie terenu ( obniżenie terenu, a także niekorzystna róża wiatrów powodująca naniesienie zanieczyszczeń z terenów Bramy Morawskiej).

Szacujemy, że udział w wielkości emisji na terenie Gminy Pszczyna emisji napływowej wynosi około 40%. Głównym czynnikiem pogarszającym stan powietrza, w szczególności w okresie jesienno-zimowym są niewątpliwie zamieszczenia pochodzące z przydomowych kotłowni.

Szacuje się, że zanieczyszczenia pochodzące z gospodarstw domowych stanowią około 24-25% ogólnej ilości emitowanych zanieczyszczeń ze źródeł lokalnych.

Mając na względzie walkę ze smogiem Gmina podejmuje szereg działań. Zadania realizowane są zgodnie z Programem Ochrony Powietrza dla terenu województwa śląskiego mającego na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu oraz pułapu stężenia ekspozycji przyjętym uchwałą Samorządowego V/47/5/2017 Sejmiku Samorządowego Województwa Śląskiego z dnia 18 grudnia 2017 r.
W ramach powyższych działań podejmowany jest szereg zadań naprawczych, w tym polegające na termomodernizacji obiektów będących własnością gminy Pszczyna (budynki użyteczności publicznej i mieszkalne Administracji Zasobów Komunalnych) . Gmina ograniczyła już niską emisję we wszystkich obiektach użyteczności publicznej poprzez termomodernizację, wymianę kotłów węglowych na gazowe w placówkach oświatowych i kulturalnych, w budynkach zarządzanych przez spółki gminne, wymianę okien i drzwi.

Liczba budynków mieszkalnych jednorodzinnych na terenie gminy Pszczyna wynosi około 11,5 tys. Nie zostały wliczone pustostany, budynki w trakcie budowy, budynki bez systemu ogrzewania, domki letniskowe i budynki niezamieszkałe. zanieczyszczeń mieście głównym źródłem zanieczyszczeń jest sektor komunalno-bytowy i stosunkowo gęsta sieć zabudowy.

Natomiast w wiejskiej części gminy Pszczyna dominują budynki jednorodzinne ogrzewane poprzez indywidualne urządzenia grzewcze, w przeważającej ilości (ok. 75%) na paliwa stałe.

Szacujemy, że w 7,2 tys. budynków nadał zainstalowane są kotły 3 i 4 klasy oraz kotły pozaklasowe. Z analizy stanu gospodarki odpadami za 2018r. wynika, że w 2018 roku odebrano 4536,540 popiołu. Około 15 % budynków mieszkalnych jednorodzinnych posiada kotłownie gazowe.

Działania gminy skupiają się głównie na dofinansowaniu do wymiany źródeł ciepła 10-letnich i starszych.

W marcu 2017 gmina przyjęła Program Ograniczenia Niskiej Emisji na lata 2017-2022, który określił kierunki działań związanych z walką ze smogiem.

Informacje:Realizacja Programu Ograniczania Niskiej Emisji - I i II etap - 16 163 546, 74 zł
I etap 2017-2018 -9 450 546, 74 zł
II etap 2019-2020 - 6 713 000 zł
Dofinansowanie w formie pożyczki I i II etap - 7 139 531, 47 zł
Wymiana kotłów I i II etap - 645 kotłów (budynki jednorodzinne)
Termomodernizacja I i II etap: 527 (docieplenie ścian, stropów, wymiana okien/drzwi)

Program STOP SMOG 2020 - 2022 - 15 mln zł
 • dotacja rządowa 10 610 000 zł (70 % wartości)
 • 286 beneficjentów projektu

Pszczyńska Komunikacja Gminna - 2 850 000 zł rocznie
System tras rowerowych - 26 mln zł (21,5 mln zł dotacja)
Ekopatrole Straży Miejskiej - 2016-2029 - 1300 kontroli
System czujników 18 szt - 38 624 zł
Oczyszczacze - 93 szt - 129 639 zł
Oświetlenie uliczne - 2500 opraw LED - 3 391 148 zł (dotacja 2 819 000 zł)
AZK remonty, termomodernizacje, modernizacja kotłowni - 2017-2019 - 2 338 224 zł

I etap PONE 2017-2018

Na realizację I etapu PONE Gmina pozyskała środki z WFOŚ Katowice Okres realizacji I etapu obejmował lata 2017-2018.

Efekt rzeczowy to:
 • modernizacja źródeł ciepła w 466 budynkach mieszkalnych jednorodzinnych i 3 lokalach mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych
 • ocieplenie ścian zewnętrznych w 113 budynkach mieszkalnych,
 • 134 inwestycje w zakresie dociepleń stropów
 • wymianę stolarki okiennej/drzwiowej w 153 obiektach.


W 2017 roku mieszkańcy gminy Pszczyna wymienili:
 • 47 kocioł węglowy na kocioł węglowy
 • 51 kocioł węglowy na gaz
 • 6 kocioł węglowy na pelet
 • 28 gaz na gaz


Termomodernizacja:
 • 13 ściany
 • 13 dachy
 • 24 okna/drzwi


W 2018 roku mieszkańcy gminy Pszczyna wymienili:
 • 135 kocioł węglowy na kocioł węglowy
 • 168 kocioł węglowy na gaz
 • 7 kocioł węglowy na pelet
 • 43 gaz na gaz


Termomodernizacja:
 • 100 ściany
 • 121 dachy
 • 129 okna/drzwi


Koszt realizacji wyniósł 9.450 546,74, w tym:
 • 4 541 731,47 zł WFOŚiGW w Katowicach (pożyczka)
 • 4 908 815,27 - środki własne mieszkańców


Osiągnięty efekt ekologiczny to:
 • redukcja emisji NOX - 3.401,54 kg/rok
 • redukcja emisji pyłów - 57.458,20 kg/rok
 • redukcja SOx - 45.963,42 kg /rok
 • redukcja CO - 212.136,03 kg/rok
 • redukcja B(a)P - 67.17 kg/rok
 • redukcja emisji CO2 - 8.108.541,08 kg/rok
 • redukcja zapotrzebowania na ciepło - 5.010 GJ/rok


II etap PONE 2019-2020

II etap PONE: obecnie realizowany (okres realizacji przewidziany na lata 2019-2020).

Koszt realizacji to:
 • WFOŚiGW w Katowicach (pożyczka) 2 597 800,00 zł
 • Środki własne mieszkańców 4 115 200,00 zł


Planowany efekt rzeczowy to:
a) zlikwidowane źródła ciepła opalane paliwem stałym w 134 budynkach jednorodzinnych,
b) zlikwidowane źródła ciepła opalane paliwem stałym w 3 lokalach mieszkalnych,
c) zlikwidowane źródła ciepła opalane gazem w 23 budynkach ( wymiana niskosprawnych kotłów gazowych mających 10 lat i więcej na wysokosprawne kotły gazowe)
d) 160 zmodernizowanych źródeł ciepła,
e) 3 instalacje c.o.,
f) 127 docieplonych budynków.

W 2019/2020 roku plan:
 • 46 kocioł węglowy na kocioł węglowy
 • 87 kocioł węglowy na gaz
 • 1 kocioł węglowy na pelet
 • 23 gaz na gaz


Termomodernizacja:
 • 47 ściany
 • 42 dachy
 • 89 okna/drzwi


W 2019 roku zrealizowano:
 • 18 kocioł węglowy na kocioł węglowy
 • 45 kocioł węglowy na gaz
 • 13 gaz na gaz


Termomodernizacja:
 • 10 ściany
 • 11 dachy
 • 21 okna/drzwi


Przewidywany efekt ekologiczny to:
 • redukcja emisji NOX - 383 kg/rok
 • redukcja emisji pyłów - 13 148 kg/rok
 • redukcja SO2 - 5 561 kg /rok
 • redukcja CO - 8.386 kg/rok
 • redukcja B(a)P - 2,6 kg/rok
 • redukcja emisji CO - 714.266 kg/rok
 • redukcja zapotrzebowania na ciepło - 3.009 GJ/rok


w ramach realizacji powyższych edycji programów gmina udzielała dotacji w wysokości 60 % kosztów inwestycji, nie więcej niż:
 • 8 400 zł do wymiany źródła ciepła w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych
 • 3 000 zł do zabudowy kotłowni w lokalach mieszkalnym w budynkach wielorodzinnych
 • 10 000 zł do termomodernizacji budynku mieszkalnego jednorodzinnego (ocieplenie ścian zewnętrznych budynków, termomodernizacja stropów, wymiana okien i drzwi zewnętrznych)


Program STOP SMOG

Jako jedna z pierwszych gmin w kraju Gmina Pszczyna pozyskała dofinansowanie w ramach realizacji przedsięwzięć niskoemisyjnych na podstawie ustawy o wpieraniu termomodernizacji i remontów . Wdrożenie Programu STOP SMOG będzie pierwszym działaniem skierowanym do osób, którym najtrudniej jest realizować działania termomodrrnizayjnew zamieszkiwanych budynkach, ze względu na przynależność do grupy ubóstwa energetycznego . Statystycznie 12% mieszkańców w Polsce jest dotkniętych ubóstwam energetycznym, a 75,4% mieszka w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych. Jest to program pomocowy dla osób zagrożonych ubóstwem energetycznym (których nie stać na poniesienie kosztów związanych z termomodernizacją czy wymiany źródła ciepła).

21 października zostało podpisane porozumienie pomiędzy gminą a Ministrem Przedsiębiorczości i Technologii .

Należy podkreślić, że do tej pory ministerstwo podpisało tylko trzy porozumienia na dofinansowanie tego programu w skali kraju (wcześniej z gminami Skawina i Sucha Beskidzka).

Ministerstwo przeznaczy dotację w wysokości ponad 10 mln zł przy 5 mln wkładzie gminy (staramy się o pozyskanie dodatkowych 20% wkłady własnego z innego źródła - Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Śląskiego na lata 2014-2020)

Zgodnie z porozumieniem planowany zakres rzeczowy:

Planowane efekty i korzyści, które powinny zostać osiągnięte w ramach realizacji projektu:
 • wartość bezwzględna szacowanego rocznego zmniejszenia zapotrzebowania na ciepło wyniesie 4 889,4 MW
 • wartość procentowa szacowanego rocznego zmniejszenia zapotrzebowania na ciepło wyniesie w ramach projektu/porozumienia: 54,7%
 • realizacja przedsięwzięć niskoemisyjnych przez 286 beneficjentów,
 • liczba budynków objętych przedsięwzięciami niskoemisyjnymi - 286,
 • liczba budynków jednorodzinnych, w których nastąpi likwidacja niespełniających kryteriów niskoemisyjnych źródeł ciepła i wymiana i ich na źródła spełniające kryteria - minimum 229 budynków,
 • wsparcie Gminy kwotą 10 610 600,00 zł pochodzącą z Funduszu Termomodernizacji i remontów,
 • poprawa jakości powietrza w skali gminy na poziomie około 5%,
 • możliwość budowy od 80 do 200 instalacji fotowoltaicznych jako wartości dodanej do porozumienia po zrealizowaniu przedsięwzięć niskoemisyjnych - ilość uzależniona od możliwości i uwarunkowań technicznych poszczególnych obiektów,
 • realizacja inwestycji u beneficjentów, którzy nie posiadają zdolności sfinansowania kompleksowych działań termomodernizacyjnych w swoich budynkach mieszkalnych

Inwestycja będzie realizowana przez 3 lata.

Gmina nie posiada miejskiej sieci ciepłowniczej. System ciepłowniczy dostępny jest jedynie na terenie miasta Pszczyna i składa się z 8 lokalnych kotłowni zaopatrujących w ciepło część budynków wielorodzinnych o łącznej mocy zainstalowanej 31,80 MW, w tym:
 • 6 kotłowni gazowych niskoparametrowych
 • 1 kotłownia gazowo-olejowa niskoparametrowa
 • 1 kotłownia gazowo-olejowa wysokoparametrowa wraz z zabudową wymiennikownią ciepła


W ramach modernizacji zlikwidowano starą, pracującą na wyeksploatowanych urządzeniach ciepłownię miejską, opalaną miałem węglowym. Wszystkie kotłownie zostały wyposażone w ekologiczne, energooszczędne urządzenia, odpowiadające standardom europejskim. Większość urządzeń zostało dostarczonych w ramach grantu, w formie dotacji rządu szwajcarskiego.

Pszczyńska Komunikacja Gminna

1 września 2018 roku uruchomiono Pszczyńską Komunikację Gminną. Wówczas na terenie gminy kursowały trzy linie autobusowe, które woziły pasażerów z Pszczyny, Studzienic, Jankowic, Ćwiklic, Rudołtowic, Czarkowa oraz Piasku. Rok później uruchomiono dwie kolejne linie. Lina A porusza się na trasie z Pszczyny przez Łąkę w kierunku Wisły Małej, autobusy należące do linii F poruszają się na terenie miasta. Roczny koszt utrzymania komunikacji wynosi 2 850 000 zł

Budowa centrum przesiadkowego z systemem tras rowerowych

Budowa centrum przesiadkowego z systemem tras rowerowych (20 km). Wartość projektu 26 mln zł. Pozyskana dotacja w wysokości ponad 21 mln zł ze środków RPO WSL 2014-2020.
Projekt przyczyni się m.in. do: podniesienia komfortu życia i podróżowania mieszkańców powiatu pszczyńskiego, uatrakcyjnienia transportu publicznego w powiecie pszczyńskim, poprawy stanu środowiska naturalnego poprzez ograniczenie zanieczyszczeń powietrza z sektora transportowego, wzrostu świadomości społecznej związanej z ograniczeniem negatywnego wpływu na środowisko sektora transportu.

Eko Patrole Straży Miejskiej i kontrole dronami

Jesienią 2016 roku sześciu strażników miejskich z Pszczyny przeszło specjalistyczny kurs. Przeszkolone osoby weszły w skład Eko Patroli, których jednym z podstawowych zadań jest kontrola palenisk. Strażnicy przede wszystkim pojawiają się tam, gdzie pada podejrzenie o spalaniu odpadów. Liczba przeprowadzonych kontroli: 2016 r - 150, 2017 - 420, 2018 -290, 2019 - 200. Do końca roku przeprowadzonych zostanie jeszcze ponad 250 kontroli. W ciągu czterech lat wystawiono ponad 100 mandatów.

W ubiegłym roku w Pszczynie Straż Miejska uruchomiła system kontroli dronami, które są kontynuowane. Urządzenie przebywało w powietrzu 20 godzin. W tym roku przeprowadzono już loty nad osiedlami Daszyńskiego oraz Kolonia Jasna oraz w Łące.

System czujników

W listopadzie 2017 roku w celu podniesienia świadomości na terenie gminy Pszczyna zainstalowano osiemnaście czujników monitorujących stan jakości powietrza. Wyniki można oglądać na stronie internetowej naszepowietrze.pl bądź korzystając z aplikacji na telefon komórkowy. System czujników zamontowano na wszystkich szkołach podstawowych w dwunastu sołectwach. Sześć z nich odczytuje wyniki pomiarów powietrza na terenie miasta. Osoby, które chcą na bieżąco śledzić wyniki pomiarów w swoim telefonie mogą zainstalować aplikację Syngeos. Dla systemów na android można ją pobrać ze sklepu Play. Aplikację mogą również pobrać użytkownicy IOS.
Koszt montażu systemu: 38 624 zł

Oczyszczacze powietrza

W trosce o zdrowie najmłodszych mieszkańców narażonych w sposób szczególny na dotkliwe skutki przekroczonych pyłów w powietrzu Gmina Pszczyna zaopatrzyła wszystkie oddziały przedszkolne, którymi zarządza w specjalistyczne oczyszczacze powietrza. W sumie dokonano zakupu 93 oczyszczaczy za kwotę 129 639 zł.

Wymiana starego systemu oświetlenia na nowoczesne LED

W 2017 roku zrealizowano projekt "Poprawa efektywności energetycznej systemu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Pszczyna" współfinansowany jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Głównym celem wymiany 2500 opraw oświetlenia na nowoczesne LED było obniżenie wysokich kosztów eksploatacji systemu oświetleniowego, a także zmniejszenie zużycia energii elektrycznej, co przekłada się na znaczne ograniczenie emisji CO2. Wymiana starych lamp, a także modernizacja systemu spowoduje obniżenie zużycia energii elektrycznej o ok. 750 MWh rocznie. Wartość projektu (PLN): 3 391 148,27 zł. Wartość dotacji (PLN): 2 819 901,74 zł

Administracja Zasobów Komunalnych - remonty

W 2017 roku AZK w Pszczynie przeprowadziła remonty 6 mieszkań. W trakcie prac modernizacyjnych dokonano wymiany stolarki okiennej oraz zainstalowano nowe systemy ogrzewania gazowego. Dodatkowo wykonano remont elewacji budynku przy ul. Kopernika. Docieplono ściany budynku przy ul. Dworcowej, a także wymieniono kotły gazowe w budynku Urzędu Miejskiego - koszt prac 715 163 zł.

W 2018 roku dokonano prac remontowych w 5 mieszkaniach. W trakcie prac modernizacyjnych dokonano wymiany stolarki okiennej oraz zainstalowano nowe systemy ogrzewania gazowego. Przeprowadzono również prace związane z wykonaniem izolacji pionowej oraz drenażu ścian w budynku przy ul. Sokoła. W Wiśle Małej wykonano termomodernizację dachu Ośrodka Kultury. W Studzionce przeprowadzono natomiast remont pokrycia dachowego w budynku przy ul. Jedności. W 21 lokalach mieszkalnych, a także użytkowych dokonano wymiany stolarki okiennej. Koszt prac - 730 585 zł.

W 2019 dokonano remontu w 7 lokalach znajdujących się w zasobach AZK. Prace obejmowały również wymianę stolarki okiennej oraz montaż instalacji gazowej. Wykonano izolację pionową termiczną oraz przeciwwilgociową wraz z drenażem ścian fundamentowych w budynku przy ul. Bogedaina oraz Kopernika, Miała również miejsce przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym w Pszczynie przy ul. Wodzisławskiej 3 - wymiana zużytych kotłów gaz.Koszt - 892 476 zł

Akcje edukacyjne

Skutecznie działania zmierzające do znacznej poprawy jakości powietrza możliwe są dzięki wzrastającej świadomości mieszkańców. Stąd m.in. szereg akcji edukacyjnych. We wszystkich pszczyńskich przedszkolach i szkołach prowadzone są zajęcia edukacyjne dotyczące ochrony środowiska. Uczniowie uczestniczą w zajęciach proekologicznych, akcjach i konkursach poświęconych tematyce ochrony środowiska, zbiórkach sprzętu, baterii, segregacji śmieci W ramach zajęć odbywają się prelekcje poświęcone niskiej emisji i problemom związanych ze smogiem. Szkoły i przedszkola angażują się także w przygotowywanie gazetek tematycznych Uczniowie uczestniczą również w spotkaniach z ekologami, Strażą Miejską oraz Policją. Na terenie gminy prowadzone są również działania związane z edukowaniem dorosłych mieszkańców. Mogli oni wziąć udział w specjalnych akcjach podczas, których prezentowane były efektywne metody palenia węglem. W ramach akcji "Kto z hasioka piec futruje, tego kosa pocałuje" do skrzynek mieszkańców Gminy w nakładzie 10 000 szt. trafił także specjalny instruktaż poświęcony paleniu węglem.

Edukacja ekologiczna:
 • Uruchomienie serwisu www.opalajzglowa.pl
 • Warsztaty ekologiczne "Kochasz dzieci nie pal śmieci"
 • Ulotki informacyjne, broszury
 • Pokazy efektywnego palenia
 • Maseczki antysmogowe
 • Kampania "Nie dokarmiaj smoga"
 • Produkcja filmu promującego program "Niska emisja"
 • Prelekcje w szkołach i przedszkolach
 • Działania proekologiczne w szkołach

Oskar Piecuch / pless.pl

REKLAMA

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.