pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie

Wiadomości

  • 16 listopada 2019
  • 18 listopada 2019
  • wyświetleń: 11577

Radni przedstawili burmistrzowi swoje pomysły na walkę ze smogiem

Końcem października Polski Alarm Smogowy przedstawił wyniki pomiarów jakości powietrza Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska za ostatni rok. W Pszczynie wystąpiło najwięcej dni, kiedy stężenia pyłu PM10 przekroczyły normy - mieszkańcy naszej miejscowości oddychali zanieczyszczonym powietrzem aż przez jedną trzecią roku! Na reakcję radnych i mieszkańców nie trzeba było długo czekać.

pszczyna,2styczna,smog,pm10,rynek,śląsk,silesia,zanieczyszczenie,fotodnia,instagram
Smog w Pszczynie · fot. pless.pl


6 listopada interpelację dotyczącą podjęcia działań efektywnie ograniczających zanieczyszczenie powietrza w Pszczynie skierowali do burmistrza radni z KWW "Ziemia Pszczyńska". Poniżej zamieszczamy pełną treść pisma.

Szanowny Panie Burmistrzu,

z alarmujących doniesień mediów oraz danych z pomiaru jakości powietrza uzyskiwanych ze stacji pomiarowych zlokalizowanych na terenie naszego miasta wynika, że mieszkańcy naszej gminy oddychają bardzo zanieczyszczonym powietrzem. Można odnieść wrażenie, że nasze płuca do dyspozycji mają mieszankę powietrza i spalin emitowanych przez samochody, a w okresie zimowym dodatkowo przez "urządzenia grzewcze", w których spala się wszystko, włącznie z odpadami. Trwanie w takiej sytuacja stanowić może bardzo poważne obciążenie dla zdrowia mieszkańców naszego miasta i naszej gminy. Działania podejmowane w ramach "Programu Ograniczenia Niskiej Emisji w Gminie Pszczyna" z pewnością są kierunkiem dobrym, lecz akceptacja paliwa węglowego w tym programie znacznie obniża jego efekt.

Mając na uwadze dobro naczelne, jakim jest życie i zdrowie wszystkich mieszkańców gminy Pszczyna, prosimy - w miarę posiadanych uprawnień i kompetencji - o niezwłoczne podjęcie zdecydowanych i efektywnych działań, które spowodują ograniczenie emisji spalin do atmosfery, a tym samym poprawę jakości powietrza.

Z wyrazami szacunku,

Marek Dutkowski
Renata Dyrda
Arkadiusz Gardiasz
Grzegorz Kuczera
Maciej Stieber
Marta Wojciechowska-Smolarz


Apel o poprawę jakości powietrza w naszej gminie wystosowali także mieszkańcy. Członkowie inicjatywy obywatelskiej "Pszczyński Alarm Smogowy Nie Dokarmiaj Smoga" napisali petycję do burmistrza i Rady Miejskiej. W apelu przytaczają wyniki pomiarów GIOŚ, a także wnoszą do władz o niezwłoczne podjęcie działań, które chronić będą zdrowie i życie mieszkańców gminy Pszczyna. Wszyscy chętni mogą udzielić poparcia poprzez podpisanie petycji do 14 grudnia - szczegóły TUTAJ.

pszczyna,kościół,slonce,zima,wiosna,smog,
Smog w Pszczynie


Swoje pomysły na walkę ze smogiem 13 listopada zaprezentowali także przedstawiciele KW Prawo i Sprawiedliwość. W interpelacji radni wskazali źródła finansowania zaproponowanych rozwiązań. Poniżej publikujemy treść pisma.

Stan powietrza w gminie Pszczyna, jak wynika z pomiarów oraz danych udostępnionych przez media ogólnopolskie, jest tragiczny. Pszczyna w ubiegłym roku stała się niechlubnym rekordzistą - miastem o największej liczbie dni z powietrzem przekraczającym dopuszczalne normy. W naszym mieście liczba dni smogowych była prawie czterokrotnie większa od dopuszczalnej. Mieszkańcy są porażeni tymi informacjami i zaniepokojeni fatalnym stanem powietrza, na którego wdychanie są narażone nasze rodziny, a w szczególności dzieci. Tym bardziej, iż rozpoczyna się sezon grzewczy, a to głównie gospodarstwa domowe emitują niebezpieczne pyty oraz rakotwórczy benzo(a)piren. Oddychanie takim powietrzem powoduje wzrost zachorowań na astmę, alergię oraz wyższe prawdopodobieństwo wystąpienia zawału, czy udaru.

W związku z powyższym wnosimy do Pana Burmistrza o podjęcie konkretnych działań takich jak:
1. Zwolnieniu na terenie gminy Pszczyna budynków mieszkalnych jednorodzinnych ogrzewanych w sposób ekologiczny z podatku od nieruchomości - ulga 50%, zwolnienie będzie obowiązywało minimum dwa lata.
2. Aplikowanie do rządu o dodatkowe środki dla mieszkańców gminy Pszczyna na dofinansowanie budowy instalacji odnawialnych źródeł energii. Gmina Pszczyna po pozytywnej ocenie wniosku "Inteligentne zarządzanie energią poprzez budowę instalacji odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych mieszkańców Gminy Pszczyna" niestety nie otrzymała dofinansowania w konkursie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Aż około 700 gospodarstw zdecydowało się zainwestować swoje pieniądze w ten projekt.
3. Wprowadzenie komunikacji miejskiej za 1 zł. Podjęcie działań mających na celu pozyskanie środków (lub wprowadzenie warunków przetargu) na zakup autobusów zasilanych paliwami ekologicznymi jak gaz czy prąd.
4. Przeznaczenie środków finansach na wymianę urządzeń grzewczych ze znacznym zróżnicowaniem dofinansowania pomiędzy kotłami na paliwa stałe a paliwa ekologiczne (energia elektryczna, gaz, olej opałowy, a także budynków podłączonych korzystających z pomp ciepła). Aż 90% domów jednorodzinnych w gminie Pszczyna ma dostęp do gazu, a tylko 15% używa go jako źródła ogrzewania.

Jako źródło finansowania powyższych rozwiązań w pierwszej kolejności proponujemy ograniczyć lub zrezygnować z niektórych imprez. Wnioskujemy na okres dwóch lat ograniczyć do jednego dnia Dni Pszczyny. Zrezygnować z Beach Party na Ośrodku Sportów Wodnych oraz koncertu gwiazd na rozpoczęcie roku szkolnego. Widzimy także konieczność wstrzymania czasowego realizacji niektórych inwestycji w gminie Pszczyna takich jak budowa nowego centrum kultury oraz przebudowa centrum handlowo-usługowego Koszary Ułańskie. Takie inwestycje są potrzebne, lecz priorytetem jest podjęcie działań zmierzających do poprawy stanu powietrza na terenie gminy Pszczyna.

Trudne dla niektórych oszczędności z pewnością będą niewystarczające, aby pokryć koszty w/w działań, lecz są to rozwiązania pozwalające realnie walczyć z problemem smogu w Pszczynie. Widzimy, iż dotychczasowe zaangażowanie w walkę o poprawę powietrza dla mieszkańców jest niewystarczające i nie możemy zakłamywać rzeczywistości, że powietrze w Pszczynie nie jest aż tak fatalne. Przyjęty przez Gminę Program Ograniczenia Niskiej Emisji na lata 2017-2022 musi być wsparty m.in. wnioskowanymi działaniami i stanowczymi działaniami burmistrza wspólnie z radnymi.


Michał Ziebura
Marek Szklorz
Andrzej Mańka
Henryk Kopiec
Marcela Kanafek-Lewandowska
Piotr Rabaszowski

BM / pless.pl

REKLAMA

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.