pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie

Wiadomości

  • 6 września 2019
  • 9 września 2019
  • wyświetleń: 6356

Powiat szuka sojuszników w zmaganiach o utrzymanie szpitala

Powiat pszczyński poprosił osiem gmin o przystąpienie do samorządowej spółki i stałe wsparcie w prowadzeniu bieżącej działalności szpitala, na którą nie wystarczają środki z kontraktu. Byłaby to nowatorska w skali kraju próba uratowania placówki.

Konwent włodarzy z powiatu pszczyńskiego z udziałem włodarzy Czechowic-Dziedzic oraz gminy Bestwina - 04.09.2019 · fot. Powiat


4 września w Starostwie Powiatowym w Pszczynie odbył się Konwent Starosty, Burmistrza i Wójtów Gmin Powiatu Pszczyńskiego w głównej mierze poświęcony przyszłości pszczyńskiego szpitala. W konwencie prócz włodarzy reprezentujących samorządy z powiatu pszczyńskiego, wzięli także udział burmistrz Czechowic-Dziedzic oraz wójt gminy Bestwina. Pacjentami pszczyńskiego szpitala, prócz mieszkańców powiatu pszczyńskiego, są także mieszkańcy tych gmin.

- Szpital w Pszczynie ma za sobą bardzo trudny okres dzierżawy przez prywatnego dzierżawcę, który stracił kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia. Został reaktywowany przez powiat olbrzymim wysiłkiem. Nie jest zadłużony, bo robimy wszystko, żeby nie popadł w długi. Przez niedostateczne środki przekazywane na służbę zdrowia w Polsce, powiat pszczyński stanął przed koniecznością zwrócenia się do gmin o wspólne prowadzenie placówki. Stoimy przed dramatycznym wyborem, jak postąpić, żeby Szpital Powiatowy w Pszczynie utrzymać - mówi starosta Barbara Bandoła i podkreśla, że powiat szuka wsparcia, gdzie tylko może - uruchomiona została akcja zbierania 1% podatku na rzecz szpitala, pozyskano sprzęt i wyposażenie z partnerskiego powiatu Anhalt-Bitterfeld, a spółka Centrum Przedsiębiorczości uzyskała unijne dofinansowanie na utworzenie dziennego domu opieki medycznej w szpitalu.

- Najważniejszym słowem, które przewija się w moich myślach na temat szpitala jest synergia, czyli w tym wypadku suma działań poszczególnych samorządów, która w efekcie daje coś większego niż działanie każdego osobo. Nie przychodzimy z pustymi rękoma - odzyskaliśmy szpital, uruchomiliśmy go, ewidentnie go rozwinęliśmy, poprawiamy jego jakość i tworzymy koncepcję jego rozwoju - podkreślał dr n. med. Marcin Leśniewski, dyrektor Szpitala Powiatowego w Pszczynie.

Utrzymanie i rozwijanie szpitala możliwe będzie jednak tylko w przypadku stałych dopłat do bieżącej działalności placówki - na zakup leków, środków opatrunkowych czy pensje dla personelu, ponieważ kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia nie wystarcza na te wszystkie potrzeby. Do bieżącej działalności szpitala trzeba dopłacać ok. 500 tys. zł miesięcznie. Daje to kwotę 6 mln zł w skali roku. A powiat stoi przed koniecznością przeprowadzenia wielomilionowych remontów w szpitalu.

- Proponujemy sześciu gminom powiatu pszczyńskiego oraz gminom Czechowice-Dziedzice i Bestwina wspólne zatroszczenie się o szpital i przejęcie części udziałów w spółce. Powiat byłby głównym udziałowcem spółki samorządowej prowadzącej szpital, natomiast pozostałe osiem samorządów objęłoby udziały proporcjonalnie do kwoty dochodów, obliczonej na podstawie uchwały budżetowej z 2019 r. Dopłaty do bieżącej działalności zostałyby rozłożone na dziewięć samorządów, natomiast ciężar inwestycji w obiekt w całości pozostałby po stronie powiatu. Bardzo potrzebujemy sojuszników. Sami nie jesteśmy w stanie remontować i jeszcze dopłacać do bieżącej działalności szpitala - mówiła Barbara Bandoła, starosta pszczyński i dodaje, że chodzi o dopłaty na poziomie 0,5% gminnych budżetów w skali roku.

Włodarze zapoznali się z sytuacją finansową powiatowej spółki Centrum Przedsiębiorczości, prowadzącej szpital, otrzymali wyliczenia i zostali poproszeni, by przeanalizować je w gminach i na komisjach z radnymi. 8 października w Starostwie Powiatowym w Pszczynie zostanie zorganizowana debata samorządowa, na którą starosta zaprosi włodarzy i radnych wszystkich dziewięciu samorządów. Podczas debaty omówiona zostanie propozycja złożona podczas konwentu, dotycząca partycypacji gmin w prowadzeniu pszczyńskiego szpitala. - Po tej debacie poprosimy o odpowiedź w formie uchwał rad gmin na apel Rady Powiatu, dotyczący wsparcia działalności Szpitala Powiatowego w Pszczynie - mówi starosta i podkreśla, że harmonogram rozmów ma związek z projektowaniem budżetów na 2020 rok.

new / pless.pl, źródło: Powiat

REKLAMA

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.