pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie

Wiadomości

  • 28 maja 2019
  • wyświetleń: 2450

Mieszkańcy Krzyżowic boją się planowanego wydobycia

W ubiegłym tygodniu w Krzyżowicach odbyło się zebranie mieszkańców zwołane przez sołtyskę Beatę Walę. Było ono zorganizowane w związku z obwieszczeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska RDOŚ w Katowicach o wszczęciu postępowania na wniosek Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Wydobycie węgla i metanu, jako kopaliny towarzyszącej ze złoża "Żory-Warszowice" w granicach obszaru górniczego "Borynia".

Krzyżowice, zebranie
Mieszkańcy boją się wydobycia. · fot. Sabina Bartecka / UG Pawłowice


Na spotkaniu obecny był Jarosław Twardokęs - dyrektor techniczny Ruchu Borynia, kierownik działu szkód górniczych Ruchu Borynia oraz kierownik działu mierniczo-geologicznego "Borynia-Zofiówka-Jastrzębie", a także przedstawiciele samorządu: wójt Franciszek Dziendziel, przewodniczący Rady Gminy Pawłowice Andrzej Szaweł, radny Piotr Fojcik i pracownicy urzędu. Przedstawiciele KWK "Borynia-Zofiówka-Jastrzębie" omówili zamiary inwestycyjne związane z gospodarką złożem węgla. Kopalnia będzie starać się o koncesję do 2042 roku (obowiązująca kończy się w 2025 roku), która umożliwi wejście na teren Krzyżowic, bo obecnie wydobycie kończy się mniej więcej na granicy z Borynią, choć wpływy sięgają zabudowy przy ul. Partyzantów w Krzyżowicach.

- Wydobywanie węgla na podstawie nowej koncesji będzie wiązało się ze szkodami górniczymi w północnych Krzyżowicach, sięgając na wschodzie do ul. Śląskiej a na północy do Osin. Przewidywane osiadania na nowym obszarze mają wynieść 2,5 metra, a w rejonie ul. Partyzantów ponad 3 metry. Przedstawiciele kopalni poinformowali, że planowaną metodą wydobycia będzie metoda na zawał, ale kopalnia będzie naprawiała powstałe szkody - relacjonuje spotkanie Urząd Gminy w Pawłowicach.

Zgromadzeni w strażnicy mieszkańcy wyrażali obawy dotyczące swoich nieruchomości poddanych wpływom górniczym, szczególnie po doświadczeniach związanych ze skutkami działalności KWK "Pniówek" na terenie Krzyżowic. Północna część Krzyżowic dotychczas była jedynym obszarem nieobjętym skutkami eksploatacji górniczej. To właśnie na tym obszarze, dla którego JSW wnioskuje o koncesję, znajdują się tereny budowlane. Obecni na zebraniu mieszkańcy podczas głosowania sprzeciwili się wydobyciu węgla w tym miejscu.

Zgromadzonych poinformowano, że do 2 czerwca strony sprawy, czyli wszyscy właściciele nieruchomości znajdujących się na terenie objętym planowanym wydobyciem, mogą składać w RDOŚ w Katowicach uwagi do wniosku JSW S. A. w sprawie wydania decyzji środowiskowej dotyczącej wydobycia ze złoża "Żory-Warszowice". Z wnioskiem można również zapoznać się w siedzibie RDOŚ. Niezależnie od uwag mieszkańców, również gmina złoży uwagi do udostępnionej dokumentacji.

Do pobrania: Obwieszczenie dotyczące wydobycia węgla ze złoża "Żory-Warszowice"

new / pless.pl, źródło: UG Pawłowice

REKLAMA

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.