pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie

Wiadomości

  • 29 marca 2019
  • 31 marca 2019
  • wyświetleń: 5397

Powiat otrzymał 3 mln zł dotacji na remonty dróg

Powiat pszczyński otrzyma niemal 3 mln zł dofinansowania na zadania na drogach powiatowych, związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych. Wyremontowane zostaną drogi w Brzeźcach, Wiśle Wielkiej, Rudołtowicach, Grzawie i Pszczynie.

Ul. Sznelowiec w Pszczynie · fot.


Planowane jest wykonanie remontu ul. Łącznej w Brzeźcach (remont konstrukcji drogi z wymianą nawierzchni asfaltowej na odcinku ok. 800 mb, wymiana dwóch przepustów oraz oczyszczenie przydrożnego rowu). Szacunkowy koszt inwestycji to 960 tys. zł, ale aż 770 tys. zł pochodzić będzie z dotacji.

Dzięki dofinansowaniu powiat będzie mógł przeprowadzić remont odwodnienia ul. Wiejskiej w Grzawie. Zakres prac obejmie siedem przepustów pod zjazdami, remont kanalizacji deszczowej oraz czyszczenie rowu. Kosztorysowa wartość zadania wynosi 480 tys. zł, dotacja to 384 tys. zł.

Dofinansowanie zostało przyznane także na remont dwóch przepustów w ciągu ul. Zawadzkiego w Rudołtowicach (w rejonie skrzyżowania z ul. Rudawki), odtworzenie nawierzchni jezdni oraz oczyszczenie rowu. Prace mogą kosztować 320 tys. zł, dofinansowanie wyniesie 256 tys. zł.

Ul. Sznelowiec w Pszczynie
Ul. Sznelowiec w Pszczynie · fot.


Prace będą prowadzone na ul. Hodowców w Wiśle Wielkiej, a ich zakres to: remont nawierzchni na odcinku 200 mb, naprawa skarp, umocnienie i oczyszczenie rowu oraz remont przepustu. Kosztorysowa wartość inwestycji to 315 tys. zł, przy dofinansowaniu w wysokości 252 tys. zł.

Powiat pszczyński wnioskował także o przyznanie środków na remont ul. Sznelowiec w Pszczynie od skrzyżowania z ul. Bielską do planowanego ronda u zbiegu ul. Cieszyńskiej, Zdrojowej i Sznelowiec. Zakres prac obejmie przebudowę nawierzchni jezdni i chodników, przebudowę kanalizacji deszczowej na odcinku 605 mb oraz wykonanie fragmentu chodnika. Szacunkowa wartość zadania to 1,6 mln zł, ale niemal 1,3 mln zł pochodzić będzie z dotacji.

Promesy dla Goczałkowic i powiatu na usuwanie skut
Promesa dla powiatu na usuwanie skutków klęsk żywiołowych - 03.2019 · fot.


Promesę w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na 2019 r. odebrała starosta Barbara Bandoła. - Dzięki pozyskanym środkom zrealizujemy inwestycje, które poprawią bezpieczeństwo mieszkańców. Uszkodzenia dróg, przepustów i kanalizacji powstały podczas intensywnych opadów deszczu w ubiegłym roku. Powiat pszczyński musi zabezpieczyć wkład własny na realizację tych zadań w wysokości ponad 730 tys. zł - mówi starosta Barbara Bandoła.

Wysokość dotacji została określona na kwotę 2 mln 940 tys. zł, wyniesie ona jednak nie więcej niż 80% wartości zadania po przetargu. Ostateczny koszt zadań, a także wielkość dofinansowania znane będą po wyłonieniu wykonawców.

Od 2010 r. dzięki pozyskanemu dofinansowaniu na usuwanie skutków klęsk żywiołowych powiat pszczyński zrealizował ponad 50 inwestycji. Wartość tych prac wyniosła ok. 20 mln zł, z czego ponad 16 mln zł pochodziło ze źródeł zewnętrznych, a 3,5 mln zł z budżetu powiatu.

BM / pless.pl, źródło: Powiat

REKLAMA

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.

REKLAMA