pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie

Reklama - billboard wiadomości

Wiadomości

  • 23 listopada 2018
  • wyświetleń: 12605

Rada Gminy Miedźna z nowym wójtem. Wybrano przewodniczącego

W piątek w samo południe rozpoczęła się pierwsza w kadencji 2018-2023 sesja Rady Gminy Miedźna.

I sesja Rady Gminy Miedźna - 23.11.2018 · fot. BM / pless.pl


W pierwszej kolejności nowo wybrani radni odebrali zaświadczenia, a następnie złożyli ślubowanie. Ślubowanie również złożył nowy wójt - Jan Słoninka.

- Coś się kończy coś się zaczyna. Dziś dziękuję Bogdanowi Taranowskiemu i radnym minionej kadencji za ich dotychczasową pracę na rzecz gminy, którą właśnie kończą - powiedział Jan Słoninka, wójt gminy Miedźna. - Dzisiaj miałem zaszczyt w Państwa obecności złożyć ślubowanie, w którym zobowiązałem się do przestrzegania prawa oraz do służby na rzecz naszej gminy i mieszkańców. Jestem gotowy do ciężkiej, uczciwej pracy i z całą pewnością nie będą to pusto brzmiące słowa. Służba innym ludziom to taki rodzaj traktowania obowiązków zawodowych, który towarzyszy mi od początku mojej drogi zawodowej z pełnym zrozumieniem, z czym ono się wiąże. Oprócz całego ogromu satysfakcji, jaką można czerpać z tego typu aktywności, należy być gotowym do ponadnormatywnej pracy i ja tę gotowość posiadam - zapewnił.

- Gmina jest jedna, choć w jej skład w chodzi 6 miejscowości. Zapewniam, że zrobię wszystko, by łączyć i dbać o jej zrównoważony rozwój. Mam przekonanie, że wspólnie ze wszystkimi radnymi, bez względu na to, z jakiego startowali ugrupowania, do tego będziemy dążyć i tak się stanie. Wierzę w to, że wszyscy bez wyjątku będziemy wierni złożonemu ślubowaniu, że będziemy je traktować jako główny prymat w naszych decyzjach i staraniach. Wiem, że czeka nas ciężka praca i bardzo trudny czas, gdyż mamy do zwrotu ogromną kwotę na rzecz podmiotów górniczych, ale wierzę w to, że przy współpracy państwa radnych uda nam się pokonać wszelkie trudności i mimo to zrobimy wiele dobrego. Bardzo liczę na konstruktywną współpracę, ponieważ wyborcy powierzyli nam, dokładnie w takim a nie innym składzie, odpowiedzialność za los naszej gminy. Jest to najwyższy kredyt, jaki na nas ciąży, jest to kredyt zaufania, jakim obdarzono mnie i państwa radnych - zakończył wójt gminy Miedźna.

I sesja Rady Gminy Miedźna - 23.11.2018
I sesja Rady Gminy Miedźna - 23.11.2018 · fot. BM / pless.pl


Gratulacje nowemu wójtowi złożyli obecni na sali obrad starosta pszczyński Barbara Bandoła, burmistrz Pszczyny Dariusz Skrobol, a także były radny gminy Miedźna Piotr Sikora.

- Jestem przekonana, że tylko w wyniku współpracy i synergii możemy mówić tak naprawdę o rozwoju. Jeżeli każdy będzie chciał pójść swoją drogą to i nasze siły i środki rozdrobnią się, przez co nie będzie takiego efektu, jakiego może oczekiwać każdy mieszkaniec tej gminy, a jednocześnie powiatu pszczyńskiego. Przed nami wyzwania, które niosą nowe czasy. Dlatego też gratulując bardzo liczę na tę współpracę - mówiła starosta Barbara Bandoła.

Następnie głos zabrał burmistrz Pszczyny. - To zawsze taki szczególny moment, kiedy odbywa się pierwsza sesja rady, kiedy ślubujemy i widzimy przed sobą wszystkie zadania, które stoją przed nami jako osobami wybranymi przez mieszkańców, a jednocześnie w takim momencie, w jakim jesteśmy dzisiaj , kiedy gmina zmienia włodarza. Panie wójcie gratuluję wygrania wyborów. W samorządzie jest tak, że trzeba ze sobą pracować i trzeba się szanować. Gmina Miedźna zawsze była dla mnie tą, która te wartości sobą reprezentowała. Na ręce pana wójta chcieliśmy złożyć serdeczne gratulacje i życzenia, żeby gmina dobrze funkcjonowała, a dla pana osobiście dużo radości i dużo zdrowia - życzył Dariusz Skrobol.

I sesja Rady Gminy Miedźna - 23.11.2018
I sesja Rady Gminy Miedźna - 23.11.2018 · fot. BM / pless.pl


W dalszej części minione lata pracy w gminie Miedźna podsumował Bogdan Taranowski. - Spędziłem 28 lat w samorządzie. 4 lata jako radny, członek Zarządu, 4 lata jako członek komisji i 20 lat jako wójt. Kiedy zacząłem pracę, sytuacja finansowa gminy była bardzo trudna. Było bardzo dużo inwestycji, spadki dochodów z kopalni - musieliśmy sobie z tym wszystkim poradzić. Dzięki wspólnej pracy z radnymi były możliwe liczne inwestycje, praktycznie w każdej dziedzinie. Patrząc na te 5 kadencji muszę powiedzieć, że pierwsza (omówiona wyżej - przyp. red.) i ostatnia kadencja były najtrudniejsze. Musieliśmy zwrócić bardzo dużą kwotę podatków za lata 1994-1996. Dzisiaj mogę powiedzieć, że mimo tych kłopotów nasza gmina ma bardzo dobrą kondycję i bardzo dobrą opinię w instytucjach nadzoru - mówił Bogdan Taranowski.

Żegnający się wójt podziękował również za współpracę. - Chciałbym serdecznie podziękować, ale najpierw przeprosić za niepotrzebne słowa, emocje, gesty czy uciążliwości. Przede wszystkim jednak dziękuję mieszkańcom za wsparcie, pomoc. Dziękuję radnym wszystkich kadencji, przewodniczącym tych rad za dobrą współpracę, za to, że mogliśmy razem coś zrobić. Dziękuję moim współpracownikom w urzędzie i jednostkach za te 20 lat. Dziękuję serdecznie druhom strażakom, z komendantem gminnym na czele. Dziękuję radom sołeckim, sołtysom, wszystkim klubom sportowym. Dziękuję również organizacjom społecznym i stowarzyszeniom działającym na terenie naszej gminy.

I sesja Rady Gminy Miedźna - 23.11.2018
I sesja Rady Gminy Miedźna - 23.11.2018 · fot. BM / pless.pl


Bogdan Taranowski pogratulował również Janowi Słonince oraz nowo wybranej Radzie. Zapewnił także o swojej gotowości do współpracy. - Gratuluję nowemu wójtowi i Wysokiej Radzie uzyskanego wyniku. Życzę żebyście skutecznie skutecznie rozwiązywali problemy mieszkańców, żeby te problemy były rozwiązywane w sposób zgodny z prawem. Chciałbym prosić pana wójta i Wysoką Radę, żeby utrzymać to co wspólnie razem zbudowaliśmy. Myślę, że jeżeli będziemy o to dbali i to kontynuowali to gmina będzie się rozwijała, a mieszkańcy będą to oceniali bardzo pozytywnie. Będę patrzył na Państwa z boku, ale z życzliwością. Jeśli będę do czegoś pomocny to pomocy nie odmówię, a jeśli będziecie o mnie pamiętać i mnie tu zaprosicie to będzie mi miło.

Na zakończenie Bogdan Taranowski dodał, że - co by się nie stało, w myśl nowego prawa, nikt już dłużej wójtem gminy Miedźna nie będzie.

I sesja Rady Gminy Miedźna - 23.11.2018
I sesja Rady Gminy Miedźna - 23.11.2018 · fot. BM / pless.pl


Podczas sesji były również podziękowania skierowane w stronę Bogdana Taranowskiego. Te złożyła najpierw Barbara Bandoła. - Jestem bardzo wdzięczna za każde doświadczenie, które mogłam w gminie Miedźna nabyć. Jestem wdzięczna panu wójtowi zarówno jako pracodawcy, wójtowi tej gminy, jak i człowiekowi, z którym przeprowadziłam szereg konstruktywnych rozmów i który też potrafi pomóc. Bardzo dziękuję i życzę wszystkiego co najlepsze na przyszłość. Starosta wręczyła również na ręce obu wójtów grafikę przedstawiającą budynek Starostwa Pszczyńskiego.

Tuż po niej głos zabrał Dariusz Skrobol: - Bogdanie chcę Ci bardzo podziękować, ponieważ od samego początku, kiedy znalazłem się w samorządzie gminnym, mogłem liczyć na Twoje wsparcie. Mamy za sobą wiele przegadanych godzin w sprawach samorządowych, trudnych, wiele sytuacji, kiedy wymienialiśmy poglądy. W swojej historii nasze gminy miały trudne momenty i zawsze mogliśmy na siebie liczyć. Życzę Ci, aby to co zbudowałeś cieszyło Ciebie i mieszkańców. Na pamiątkę tej naszej wieloletniej współpracy pozwoliliśmy sobie przygotować ratusz pszczyński. On jest ręcznie wykuty w srebrze chociaż tak naprawdę jesteś dla nas złotem.

I sesja Rady Gminy Miedźna - 23.11.2018
I sesja Rady Gminy Miedźna - 23.11.2018 · fot. BM / pless.pl


W kolejnym punkcie radni przeszli do wyborów przewodniczącego Rady Gminy. Adam Wojtala zaproponował na to stanowisko Andrzeja Kempnego (Prawo i Sprawiedliwość), natomiast Mariusz Wojtala i Józefa Waliczek na powyższe stanowisko zasugerowali osobę Michała Przewoźnika (Przyjazna Gmina).

Ostatecznie przewodniczącym został wybrany Andrzej Kempny, który otrzymał 10 głosów. Na jego kontrkandydata zagłosowało 5 osób.

Następnie zgłoszonych zostało czterech kandydatów na wiceprzewodniczącego: Michał Przewoźnik, Mariusz Wojtala, Adam Wojtala oraz Tomasz Nycz. W drodze głosowania wiceprzewodniczącymi zostali: Adam Wojtala (10 głosów) i Tomasz Nycz (9 głosów).

I sesja Rady Gminy Miedźna - 23.11.2018
Przewodniczący Rady Gminy Miedźna Andrzej Kempny (w środku) oraz wiceprzewodniczący: Adam Wojtala (od lewej) i Tomasz Nycz (od prawej) · fot. BM / pless.pl


Podczas sesji radni podjęli również uchwałę w sprawie ustalenia wynagrodzenia wójta gminy Miedźna. Pierwotna propozycja przedstawiona przez skarbnika gminy zakładała wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 4800 zł, a także dodatek funkcyjny - 2100 zł oraz dodatek specjalny w kwocie wynoszącej 40% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego.

Nie wszystkim radnym powyższa propozycja przypadła do gustu. Wiceprzewodniczący Adam Wojtala zaproponował, by obniżyć zarówno wynagrodzenie zasadnicze oraz dodatek funkcyjny o łączną sumę 200 zł. Pomimo tego, że radni nie doszli w tej kwestii do porozumienia, wolą większości wniosek został przyjęty. Ostatecznie wynagrodzenie wójta uchwalono przy 14 głosach "za" i 1 głosie "wstrzymującym się".

Zapis transmisji z pierwszej sesji Rady Gminy Miedźna:

BM, Oskar Piecuch / pless.pl

Reklama - baner pod artykułem

Reklama - link rotacyjny

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.