pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie

Reklama - billboard wiadomości

Wiadomości

  • 23 listopada 2018
  • 24 listopada 2018
  • wyświetleń: 9586

Jakie diety otrzymają pszczyńscy radni? Stawki w Radzie Miejskiej

Nowi radni, którzy w czwartek, na pierwszej sesji kadencji 2018-2023 złożyli ślubowanie, otrzymają wyższe diety aniżeli poprzedni samorządowcy. Decyzję o podniesieniu stawki podjęła przed kilkoma dniami Rada Miejska... wcześniejszej kadencji.

I sesja Rady Miejskiej w Pszczynie - 22.11.2018
Radni kadencji 2018-2023 otrzymają wyższe diety niż ich poprzednicy. · fot. Oskar Piecuch / pless.pl


Samorządowcom, zgodnie z przepisami, w związku z pełnioną przez nich funkcją publiczną, przysługuje dieta. W założeniu jest to przyjęta forma rekompensaty za utracone zarobki oraz zwrot kosztów związanych z pełnieniem mandatu. Uchwała o podniesieniu stawek w gminie Pszczyna zapadła 15 listopada podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej kadencji 2014-2018.

- Uchwała przewiduje wzrost wysokości diet radnych, jednakże jej głównym celem jest wprowadzenie regulacji w zakresie uzależnienia wysokości diet nie tylko od sprawowanych przez radnych funkcji, ale także od ich aktywności w pracach Rady. Ponadto w uchwale uściślone zostają zasady zwrotu kosztów podróży przysługujących radnym Rady Miejskiej w Pszczynie - możemy przeczytać w uzasadnieniu uchwały.

Na podstawie tego dokumentu radny Rady Miejskiej w Pszczynie od 1 stycznia 2019 roku będzie przysługiwać dieta miesięczna w wysokości 1.000 złotych. Przewodniczący komisji otrzyma 1300 złotych. Na nieco większe stawki mogą liczyć przewodniczący Rady Miejskiej - 1800 złotych, a także wiceprzewodniczący - 1400 złotych.

Radni, którzy chcą jednak otrzymać te kwoty, muszą być obecni na sesjach i posiedzeniach komisji. Jeżeli zabraknie ich na sesji, wówczas zostanie im każdorazowo potrącone 200 złotych. Jeżeli będą mieli na sesji nieobecność dłuższą niż jedna godzina, to otrzymają 100 złotych miej. Jeśli nie wezmą udziału w posiedzeniu komisji, to stracą 100 złotych za nieobecność i 50 złotych za nieobecność dłuższą jednorazowo niż jedna godzina. Nowe regulacje przewidują też sytuację, kiedy w danym miesiącu radny nie będzie uczestniczył w żadnym posiedzeniu komisji i sesji. Wówczas nie otrzyma jakiejkolwiek diety.

Poprzednią obowiązującą uchwałą dotyczącej wysokości diet był dokument z 2002 roku. Na jego podstawie radny otrzymywał 700 złotych, przewodniczący komisji 1000 złotych, a przewodniczący Rady Miejskiej mógł liczyć na dietę w kwocie 1500 złotych.

Jak czytamy w uzasadnieniu nowej uchwały, środki finansowe na wypłatę diet i zwrotu kosztów podróży służbowych są zabezpieczane corocznie w budżecie gminy.

Oskar Piecuch / pless.pl

Reklama - baner pod artykułem

Reklama - link rotacyjny

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.