pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie

Reklama - billboard wiadomości

Wiadomości

  • 19 listopada 2018
  • 20 listopada 2018
  • wyświetleń: 23235

[WIDEO] Barbara Bandoła starostą, Damian Cieszewski wicestarostą

W poniedziałek, 19 listopada radni powiatu pszczyńskiego kadencji 2018-2023 zebrali się na pierwszej sesji. W trakcie jej trwania wybrano nowego starostę pszczyńskiego. Przez kolejne 5 lat funkcję tę pełnić będzie Barbara Bandoła.Na stanowisko starosty pszczyńskiego zgłoszone zostały dwie kandydatury. Paweł Sadza zaproponował Barbarę Bandołę z gminy Miedźna. - Jest jedną z radnych powiatowych z najdłuższym stażem, właśnie rozpoczyna swoją czwartą kadencję w Radzie Powiatu. W latach 2010-2014 była członkiem Zarządu Powiatu Pszczyńskiego, a przez ostatnie cztery lata - przewodniczącą Rady Powiatu. Ukończyła filologię polską, podyplomowo studiowała organizację i zarządzanie oświatą, oligofrenopedagogikę oraz studia dla liderów samorządu lokalnego. Przez 30 lat pracowała w Woli, organizując i kierując dwoma szkołami, najpierw Szkołą Podstawową nr 2, potem Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im ks. prof. Józefa Tischnera. Pracowała również jako nauczyciel akademicki, prowadząc zajęcia dla przyszłej kadry kierowniczej oświaty i nauczycieli. Jest osobą oddaną nie tylko pracy zawodowej, ale i społecznej. Myślę, że ze spokojnym sumieniem mogę powiedzieć, że świetnie będzie realizowała politykę powiatu pszczyńskiego, zgodnie z wolą nas wszystkich - mówił Paweł Sadza.

Barbara Bandoła
Barbara Bandoła została starostą pszczyńskim w kadencji 2018-2023 · fot. BM / pless.pl


Z kolei Krzysztof Spyra zgłosił kandydaturę Danuty Kocurek, z gminy Miedźna. - Pani Danuta jest absolwentką dwóch uczelni, jest wykładowcą akademickim, posiada tytuł dra nauk humanistycznych. Jest także sekretarzem komisji Polskiej Akademii Nauk. Jest radną drugiej kadencji. Autorką wielu publikacji, dotyczących m.in. ziemi pszczyńskiej - mówił radny Krzysztof Spyra.

Ostatecznie, wolą większości starostą pszczyńskim w kadencji 2018-2023 została Barbara Bandoła. Jest ona pierwszą kobietą, która zajmuje to stanowisko. Otrzymała 15 głosów "za", jej konkurentka, Danuta Kocurek, uzyskała 8 głosów "za".

Danuta Kocurek
Danuta Kocurek · fot. BM / pless.pl


- To bezsprzeczny zaszczyt, ale przyjmuję to zadanie z ogromną pokorą. Kierowanie pracami powiatu tak rozpędzonego, jak to działo się przez ostatnie osiem lat, to nie lada wyzwanie. Jestem przekonana, że zarówno starosta Paweł Sadza, zarządy, które mu towarzyszyły, urzędnicy, naczelnicy, gminy, w końcu cała rada wykorzystały ten czas optymalnie. Mieszkańcy powiatu pszczyńskiego mają z tego wiele pożytku.
Jaki to będzie czas, jeszcze nie wiemy. Będziemy starali się jednak na pewno ten czas, warunki optymalnie wykorzystać. Cisną mi się na usta słowa: partycypacja, współpraca, homeostaza, rozwój. Ale też słowo, które dla mnie jest kluczowe - człowiek. Wszystko będziemy robić mając na uwadze dobro mieszkańców powiatu pszczyńskiego. Myślę, że jeżeli połączymy siły, nasz powiat będzie się dobrze rozwijał
- mówiła Barbara Bandoła, dziękując za wybór na stanowisko starosty pszczyńskiego.

- Gratuluję wyboru, znamy się długo, ta współpraca była zawsze bardzo owocna i na to w dalszym ciągu liczę - gratulowała Danuta Kocurek.

Damian Cieszewski
Damian Cieszewski · fot. BM / pless.pl


Do wyłącznej kompetencji starosty należy proponowanie kandydatury na wicestarostę oraz członków zarządu. Barbara Bandoła zaproponowała na stanowisko wicestarosty pszczyńskiego kandydaturę Damiana Cieszewskiego, który od 14 lat kieruje Zespołem Szkół nr 1 w Pszczynie. - Kieruje dużym zespołem pracowników, dał się poznać jako bardzo dobry manager. Od dwóch kadencji pełni funkcję radnego powiatowego i z powodzeniem przewodniczył Komisji Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu. Aktywnie działa w zarządzie Towarzystwa Miłośników Ziemi Pszczyńskiej, swoje pasje realizuje również w Zespole Regionalnym Pszczyna. Cieszy się uznaniem nie tylko w środowisku oświatowym, ale bardzo szeroko w Pszczynie, w powiecie pszczyńskim. Doskonale zna potrzeby pszczyńskiej oświaty. Był najmłodszym radnym miejskim w latach 1992-94 - mówiła Barbara Bandoła, prosząc o poparcie kandydatury Damiana Cieszewskiego na stanowisko wicestarosty pszczyńskiego.

Damian Cieszewski został wicestarostą pszczyńskim. Jego kandydaturę poparło 15 radnych, 8 było przeciw. - Dziękuję za to głosowanie. Pracując 20 lat w szkolnictwie, organizując pracę małych i dużych, liczę, że razem będziemy mogli organizować pracę starostwa ku ułatwieniu codziennego życia mieszkańców powiatu - mówił Damian Cieszewski tuż po wyborze na stanowisko wicestarosty pszczyńskiego.

Grzegorz Wanot, Stefan Ryt, Barbara Bandoła
Grzegorz Wanot, Stefan Ryt, Barbara Bandoła · fot. Powiat


Następnie starosta Barbara Bandoła zgłosiła na stanowisko etatowego członka zarządu kandydaturę Grzegorza Nogłego. - Moim zadaniem jest stworzyć zespół, który w sposób odpowiedzialny będzie kierował pracami powiatu. Bardzo ważna jest równowaga i to, żeby członkowie zarządu uzupełniali się kompetencjami i umiejętnościami, dlatego proponuję na stanowisko członka zarządu Grzegorza Nogłego z gminy Pawłowice. Ma wieloletnie doświadczenie na kierowniczych stanowiskach. Ma olbrzymie doświadczenie samorządowe, był współzałożycielem Komitetu Obywatelskiego w gminie Pawłowice w 1989 r., radnym gminy Pawłowice, radnym powiatowym, wicestarostą pszczyńskim i etatowym członkiem Zarządu Powiatu Pszczyńskiego - mówiła Barbara Bandoła.

W wyniku głosowania Grzegorz Nogły z gminy Pawłowice został etatowym członkiem Zarządu Powiatu Pszczyńskiego. Otrzymał 15 głosów za, 3 głosy przeciw. Oddano 5 głosów nieważnych. - Dziękuję za okazane mi zaufanie. Deklaruję pełną współpracę ze wszystkimi radnymi i z wszystkimi mieszkańcami powiatu - mówił Grzegorz Nogły.

Zarząd Powiatu Pszczyńskiego kadencji 2018-2023
Zarząd Powiatu Pszczyńskiego kadencji 2018-2023 w komplecie (od lewej): Grzegorz Nogły - etatowy członek zarządu, Barbara Bandoła - starosta, Damian Cieszewski - wicestarosta, Grzegorz Wanot i Stefan Ryt - członkowie zarządu. · fot. Powiat


Członkami Zarządu Powiatu Pszczyńskiego zostali również: Grzegorz Wanot i Stefan Ryt. - Grzegorz Wanot jest samorządowcem z 20-letnim stażem. Był radnym Rady Miejskiej w Pszczynie, przez dwie kadencje był radnym Rady Powiatu Pszczyńskiego, w tym przewodniczącym Komisji Rewizyjnej, Komisji Finansów, a także wiceprzewodniczącym Rady. Przez ostatnie cztery lata jako zastępca burmistrza Pszczyny był odpowiedzialny za pozyskiwanie środków zewnętrznych, inwestycje, planowanie przestrzenne, ochronę środowiska i gospodarkę nieruchomościami - mówiła o Grzegorzu Wanocie, Barbara Bandoła.

Pani starosta przedstawiła także Stefana Ryta: - Jest bezsprzecznie autorytetem w kwestiach samorządowych. Przez 20 lat był wójtem gminy Kobiór i został honorowym wójtem gminy, więc będzie tę funkcję pełnił dożywotnio. W kadencji 2014-2018 pełnił funkcję radnego powiatowego oraz członka Zarządu Powiatu Pszczyńskiego.

Zarząd i Prezydium Powiatu Pszczyńskiego
Zarząd i Prezydium Powiatu Pszczyńskiego na lata 2018-2023 · fot. Powiat

ab, BM / pless.pl

Reklama - baner pod artykułem

Reklama - link rotacyjny

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.