Edukacja

  • 23 sierpnia 2018
  • wyświetleń: 4582

[ZDJĘCIA] "POWER" w Szkole Podstawowej nr 1 w Pszczynie

"Krok do nowoczesności metodologiczno-technologicznej" jest kolejnym projektem Szkoły Podstawowej nr 1 w Pszczynie w ramach programu "Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej" i jest współfinansowany z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

"POWER" w Szkole Podstawowej nr 1 w Pszczynie · fot. Szkoła Podstawowa nr 1 w Pszczynie


Projekt rozpoczął się w październiku 2017 roku i zakończy się w styczniu 2019 roku. Ma on na celu poznanie nowych metod nauczania i uatrakcyjnienie ich o ICT, włączenie edukacji nieformalnej w zajęcia regularne i zajęcia indywidualne prowadzone w szkole, zdobycie wiedzy na temat nowych technik pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz sposobów ich integracji z zespołem klasowym. Efektem pracy nad projektem ma być pełne wykorzystanie dostępnego sprzętu multimedialnego, promocja szkoły na zewnątrz, innowacje wśród nauczycieli, a także wypracowanie nowych, atrakcyjnych metod pracy z każdym uczniem.

Jeden z elementów projektu zakłada udział w szkoleniach za granicą. Ze względu na długość ich trwania, odbyły się one w okresie wakacji. W 4 szkoleniach wzięło udział łącznie 20 nauczycieli. Pierwsze ze szkoleń obejmowało tematykę edukacji nieformalnej oraz nowe metody nauczania, takie jak Blended Learning czy Flipped Classrooms. Podczas kursu nauczyciele mieli okazję poznać również narzędzia typu Edmodo czy Padlet, które służą do przygotowania planu zajęć. Drugie ze szkoleń dotyczyło uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi tj. niedosłuch, niedowidzenie, autyzm czy lekka niepełnoprawność intelektualna. Dawało wiedzę na temat możliwości integracji tychże uczniów z zespołem klasowym i pracy z nimi metodą TEACCH. Szkolenie było związane z aktualnymi przepisami obowiązującymi i wprowadzanymi w szkołach publicznych w Polsce.

Dwa ostanie szkolenia obejmowały tematykę ICT w edukacji. Jedno z nich to Media Devices, czyli Urządzenia Multimedialne. Szkolenie obejmowało zaznajomienie z nowymi i nowoczesnymi narzędziami w nauczaniu. Poznane programy oraz narzędzia które można wprowadzić w proces dydaktyczny to m. in.: Virtual Pen, Google Drive, Popplet, Animoto, Active Inspire, Edutopia, Survey Monkey, Myhistro, Quiver, Socrative, Mentimeter, Lino, Flipping Book, Book Creator, Autocollage, Word it Out, Photo Story 3, Emage, Genially Scratch, Quizlet czy Plickers.

Ostatni wyjazd szkoleniowy to typowe warsztaty z ICT i praca na programach Magisto, Edpuzzle, Kahoot, Weebly, Teded, Socrative, Lensoo Create, projektowanie stron internetowych czy tworzenie bloga.

Każde ze szkoleń było prowadzone przez doświadczone i wysoko oceniane firmy: Enjoy Italy oraz IFOM we Włoszech, a także CREF w Portugalii. Prowadzący zatroszczyli się, aby uczestnicy kursu wynieśli z niego wiedzę na temat pracy w miejscowych szkołach oraz systemu edukacji w ich krajach. To doświadczenie pozwoliło na porównanie metod pracy w sektorze edukacji w różnych środowiskach oraz poznać nowoczesne klasy typu "Future Lab". Szkolenia zostały poprzedzone kursem języka angielskiego, jako głównego języka wykładowego szkoleń.

Dzięki szkoleniom zagranicznym, podczas codziennych zajęć, nauczyciele podnieśli poziom komunikacyjny języka angielskiego, mogli zobaczyć pracę w podobnych placówkach i nauczyć się nowych metod nauczania i zastosowania ICT w praktyce. Każde szkolenie miało charakter warsztatowy, wymagający od uczestnika wykorzystania w praktyce omawianej tematyki. Kolejnym krokiem w projekcie będzie wprowadzenie nowych informacji ze szkoleń oraz innowacji do codziennego życia szkoły.

Szkoła Podstawowa nr 1

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "Szkoła Podstawowa nr 1 im. Książąt Pszczyńskich w Pszczynie" podaj

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Książąt Pszczyńskich w Pszczynie

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "Szkoła Podstawowa nr 1 im. Książąt Pszczyńskich w Pszczynie" podaj