pless.pl

Reklama

Wiadomości

  • 23 czerwca 2017
  • wyświetleń: 8920

Radny wydał oświadczenie w sprawie uchwały antysmogowej

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "Smog w Pszczynie" podaj

Jacek Kubis, radny i przewodniczący Komisji Gospodarki podczas czwartkowej sesji Rady Miejskiej w Pszczynie odczytał oświadczenie dotyczące przyjętej przez radnych w maju uchwały dotyczącej intencji przesunięcia terminu wejścia w życie tzw. uchwały antysmogowej dla województwa śląskiego.

Reklama

Sesja Rady Miejskiej w Pszczynie - 22.06.2017
Jacek Kubis podczas sesji Rady Miejskiej w Pszczynie - 22.06.2017 · fot. Oskar Piecuch / pless.pl


Przypomnijmy, by walczyć ze smogiem władze wojewódzkie wiosną podjęły decyzję, by zakazać stosowania w kotłach centralnego ogrzewania części paliw stałych, które mają duży wpływ na pogarszającą się jakość powietrza. Zakaz miał wejść w życie z dniem 1 września tego roku. Władze Pszczyny postanowiły jednak zaapelować, by termin ten przesunąć i pozwolić wykorzystać mieszkańcom zakupiony już wcześniej opał.

Ta decyzja radnych spotkała się z wieloma głosami krytycznymi, choć obok nich pojawiały się także komentarze zgadzające się z uchwałą samorządowców. Z racji tego, iż wzbudziła ona tak wiele kontrowersji, radny Jacek Kubis zdecydował się na odczytanie na sesji oświadczenia, którym uzasadnia poprzednią decyzję Rady Miejskiej.

OŚWIADCZENIE

Wysokie stężenie zanieczyszczeń powietrza mogących negatywnie wpływać na zdrowie występuje w wielu miastach na świecie, w Europie w tym polskich miastach, a także w aglomeracji śląskiej i jest problemem wieloletnim. Na nieodpowiednią jakość powietrza ma wpływ wiele czynników, a w szczególności zjawisko niskiej emisji, czyli emisja z małych źródeł energii.

Problem tzw. niskiej emisji jest problemem aktualnym od wielu lat również w Pszczynie. Do rozwiązania problemu są potrzebne mechanizmy wprowadzone przez Rząd RP.

Aby samorządy skutecznie mogły walczyć ze smogiem, potrzeba regulacji prawnych między innymi:
1. Wprowadzenie norm jakości paliw stałych dopuszczonych do sprzedaży oraz zakaz sprzedaży paliw niespełniających tych norm.
2. Określenie norm dla sprzedawców kotłów.
3. Stworzenie specjalnego PONE.

Przyjęta 7 kwietnia 2017 roku przez Sejmik Województwa Śląskiego tzw. uchwała antysmogowa, która wprowadza na obszarze województwa śląskiego ograniczenia i zakazy w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw, w celu zapobieżenia negatywnego oddziaływania na zdrowie ludzi i na środowisko - jest jak najbardziej bez wątpliwości zasadna.

Jednak w trakcie dokonywanych konsultacji w środowiskach lokalnych poszczególnych miejscowości naszej gminy, zasadnym wydaje się argument poruszany najczęściej przez mieszkańców, a mianowicie zbyt krótki okres karencji na wykorzystanie zakupionych tuż przed wejście w życie tzw. uchwały antysmogowej paliw uznanych jako niedozwolone lub najmniej dla nich kosztowny sposób utylizacji tych paliw. Pragnę przypomnieć, że uchwała powstała na koniec sezonu grzewczego, jednak wiele osób prywatnych, jak i firm i przedsiębiorców zakupiło już paliwa na nowy sezon grzewczy, albo uzupełniło ich niedobór przed zakończeniem tego sezonu. Niestety stało się to z uwagi na fakt, iż z roku na rok zaopatrzenie w opał przysparza coraz więcej problemów zwłaszcza w zbliżających się okresach jesiennych, a ich ceny ulegają znaczącym zmianom w zależności od pory roku. Dlatego co bardziej zapobiegliwi /w tym przypadku na ich niekorzyść/ zakupili opał wcześniej chcąc pozbyć się problemów w sezonie jesienno -zimowy.

Ponadto nie poczyniono lub też zbyt mało poświecono uwagi na kampanię informacyjną zarówno odnosząca się do mieszkańców - użytkowników korzystających z paliw stałych ujętych w uchwale jako niedozwolone, jak również do podmiotów wprowadzających w obrót powyższe paliwa. Nie poczyniono starań na szczeblu wojewódzkim, jak i lokalnym w celu ograniczenia lub zakazu dystrybucji niedozwolonych paliw. Można by argumentować jeszcze na wiele sposobów przedstawiane racje mieszkańców i podmiotów zainteresowanych, jednak naszym obowiązkiem jako radnych jest przede wszystkim wsłuchać się w głosy osób, które obdarzyły nas swoim zaufaniem powierzając nam mandat do reprezentowania ich interesów w instytucjach samorządowych i ustawodawczych. Nie podważają oni słuszności uchwały, której nadrzędnym celem i dobrem nas wszystkich jest czyste środowisko, jednak w tym przypadku zwracają się, a my w ich imieniu o kompromis i działania, które nie narażałyby na niejednokrotnie duże straty finansowe wiele gospodarstw i podmiotów.

Po wielu dyskusjach z mieszkańcami, uwzględniając prośby mieszkańców, na wniosek Komisji Gospodarki Rady Miejskiej w Pszczynie na sesji Rady Miejskiej, która odbył a się 25 maja 2017 r. podjęta została intencyjna uchwała Rady Miejskiej w Pszczynie w sprawie wystąpienia do Sejmiku Województwa Śląskiego o wprowadzenie zmiany w uchwale, dotyczącej wprowadzenia terminu zakazu, celem wykorzystania zakupionych już paliw do 31 marca 2018 r. Uchwała ta nie zmienia terminu wejścia w życie Uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego, a stanowi tylko i wyłącznie intencję RM w Pszczynie. Na chwilę obecną uchwała Sejmiku Województwa Śląskiego obowiązuje i wprowadza od 1 września 2017 roku zakaz stosowania paliw wymienionych w uchwale.

Przewodniczący Komisji Gospodarki
Jacek Kubis

new / pless.pl

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.

Smog w Pszczynie

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "Smog w Pszczynie" podaj