pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie pless.pl

medium nr 1 w Pszczynie

Jakość powietrza w Pszczynie

Miejsce pomiaru: Pszczyna, ul. Bielska 10 (siedziba pless.pl)

Pomiar jakości powietrza:

Indeks Jakości Powietrza PM10 ug/m3 PM2.5 ug/m3
0-1 Bardzo dobry 0-20 0-12
1-3 Dobry 20-60 12-36
3-5 Umiarkowany 60-100 36-60
5-7 Dostateczny 100-140 60-84
7-10 Zły 140-200 84-120
>10 Bardzo zły >200 >120

Pył PM10

Składa się z mieszaniny cząstek zawieszonych w powietrzu, będących mieszaniną substancji organicznych i nieorganicznych. Pył zawieszony może zawierać substancje toksyczne takie jak wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (np. benzo/a/piren), metale ciężkie oraz dioksyny i furany. Pył PM10 zawiera cząstki o średnicy mniejszej niż 10 mikrometrów, które mogą docierać do górnych dróg oddechowych i płuc. Poziom dopuszczalny dla stężenia średniodobowego wynosi 50 µg/m3 i może być przekraczany nie więcej niż 35 dni w ciągu roku.

Pył PM2,5

Zawiera cząstki o średnicy mniejszej niż 2,5 mikrometra, które mogą docierać do górnych dróg oddechowych, płuc oraz przenikać do krwi. Docelowa wartość średnioroczna dla pyłu PM2,5 wynosi 25 µg/m3, poziom dopuszczalny 25 µg/m3.

Na żywo

Średnie z 24 godzin

Średnie z tygodnia

Sponsorem stacji pomiarów jakości powietrza jest firma IQBud sp z o.o.