pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie pless.pl

medium nr 1 w Pszczynie

Jakość powietrza w Pszczynie

Miejsce pomiaru: Pszczyna, ul. Bielska 10 (siedziba pless.pl)

Indeks jakości powietrza:

  • poziom dopuszczalny 50 µg/m3 (dobowy)
  • poziom informowania 200 µg/m3 (dobowy)
  • poziom alarmowy 300 µg/m3 (dobowy)

Pył PM10 - ostatnie 24 godziny

Pył PM10 - ostatnie 7 dni

Pył PM10 - archiwum:

Pył PM2.5 - ostatnie 24 godziny

Pył PM2.5 - ostatnie 7 dni

Pył PM2.5 - archiwum:

Indeks jakości powietrza:

Indeks Jakości Powietrza PM10 µg/m3 PM2.5 µg/m3
0-1 Bardzo dobry 0-20 0-12
1-3 Dobry 20-60 12-36
3-5 Umiarkowany 60-100 36-60
5-7 Dostateczny 100-140 60-84
7-10 Zły 140-200 84-120
>10 Bardzo zły >200 >120

Pył PM10

Składa się z mieszaniny cząstek zawieszonych w powietrzu, będących mieszaniną substancji organicznych i nieorganicznych. Pył zawieszony może zawierać substancje toksyczne takie jak wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (np. benzo/a/piren), metale ciężkie oraz dioksyny i furany. Pył PM10 zawiera cząstki o średnicy mniejszej niż 10 mikrometrów, które mogą docierać do górnych dróg oddechowych i płuc. Poziom dopuszczalny dla stężenia średniodobowego wynosi 50 µg/m3 i może być przekraczany nie więcej niż 35 dni w ciągu roku.

Pył PM2.5

Zawiera cząstki o średnicy mniejszej niż 2.5 mikrometra, które mogą docierać do górnych dróg oddechowych, płuc oraz przenikać do krwi. Docelowa wartość średnioroczna dla pyłu PM2.5 wynosi 25 µg/m3, poziom dopuszczalny 25 µg/m3.

Sponsorem stacji pomiarów jakości powietrza jest firma IQBud sp z o.o.